Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Výberové konania pre TSP a občianske hliadky

Výberové konania pre TSP a občianske hliadky

Aktuálne výberové konania na obsadenie pozícií terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov, vyhlásené po 1. 12. 2011. Od tohto dátumu sa výberové konania pre tieto pozície, obsadzované v dopytovo orientovaných projektoch realizovaných v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI), uskutočňujú podľa nového súboru pravidiel. Pri výberových konaniach realizovaných v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach je potrebné postupovať v zmysle prílohy č. 3 Príručky pre obce zapojené do NP TSP.   

 

Výberové konanie na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) – zastupovanie počas MD v obci Tisinec. - VÝBEROVE KONANIE ZRUŠENÉ !!!

Dátum konania: 28. októbra 2015

Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2013/2.1/01

Kód ITMS: 27120130589

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Čečehov

Dátum konania: 19. októbra 2015

Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2013/2.1/01

Kód ITMS: 27120130566

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) meste Banská Bystrica

Termín konania VK: 25. septembra 2015

Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2013/2.1/01

Kód ITMS: 27120130580

Výberové konanie na pozíciu dvoch členov občianskej hliadky v obci Moldava nad Bodvou

Dátum konania: 24. augusta 2015

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Svidník

Dátum konania: 17. septembra 2015

Kód ITMS: 27120130713

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Vydrany

Termín konania VK: 25. septembra 2015

Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2013/2.1/01

Kód ITMS: 27120130581

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Veľké Lovce

Dátum konania: 16. septembra 2015

Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2013/2.1/01

Kód ITMS: 27120130720

Výberové konanie na pozíciu jedného člena občianskej hliadky v obci Moldava nad Bodvou

Dátum konania: 24. augusta 2015

 

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Šávoľ

Dátum konania: 25. augusta 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gánovce

Dátum konania: 20. augusta 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Muránska Dlhá Lúka – zastupovanie počas MD

Dátum konania: 10. augusta 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Galanta - !!!zrušené!!!

Termín konania VK: 05. augusta 2015

Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2013/2.1/01

Kód ITMS: 27120130585

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Terňa

Dátum konania: 23. júla 2015

Národný projekt TSP 

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Hraň

Dátum konania: 23. júla 2015

Národný projekt TSP 

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Martin

Dátum konania: 23. júla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Galanta

Termín konania VK: 16.07.2015

Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2013/2.1/01

Kód ITMS: 27120130585

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Abovce

Dátum konania: 14. júla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Rimavská Seč

Dátum konania: 14. júla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Trebišov

Dátum konania: 22. júla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Bidovce

Dátum konania: 15. júla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Iňačovce

Dátum konania: 16. júla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na jednu pozíciu asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Sobrance

Termín konania VK: 02. júla 2015

Národný projekt TSP

 

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Varhaňovce

Dátum konania: 01. júla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Šamudovce

Dátum konania: 13. júla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Ďurkov

Dátum konania: 01. júla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Jarovnice

Dátum konania: 17. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Poprad - pozor zmena termínu konania

Dátum konania: 30. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Zvolen

Dátum konania: 17. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Ľubotín - zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 18. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Ulič

Dátum konania: 18. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Lipany

Dátum konania: 18. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Tvrdošovce

Dátum konania: 19. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozície dvoch terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Jasov

Dátum konania: 17. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Drahňov

Dátum konania: 19. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Zbudské Dlhé – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 15. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Klenovec

Dátum konania: 10. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v Mestskej časti Košice – Luník IX

Dátum konania: 11. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Ľubica

Dátum konania: 15. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v mestskej časti Košice – Šaca

Dátum konania: 08. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Janice

Dátum konania: 12. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Liptovský Mikuláš

Dátum konania: 19. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Ľubotín - zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 04. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Brezno

Dátum konania: 10. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozície dvoch asistentov terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Rožňava

Dátum konania: 16. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gerlachov

Dátum konania: 05. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Žiar nad Hronom

Dátum konania: 8. júna 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Blatné Remety

Dátum konania: 25. mája 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Zvolenská Slatina

Dátum konania: 1. jún 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na jedného člena občianskej hliadky a jedného koordinátora členov občianskej hliadky v meste Zlaté Moravce

Termín konania VK: 21.05.2015

Výberové konanie na 2 pozície terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Drahňov

Dátum konania: 20. mája 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Martin

Dátum konania: 25. mája 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Prakovce – zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 20. mája 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gánovce

Dátum konania: 19. mája 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Trebišov

Dátum konania: 20. mája 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Sečovce

Dátum konania: 18. mája 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Veľká nad Ipľom – na zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 22. mája 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Vrbov – na zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 04. mája 2015

Národný projekt TSP


Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Drahňov

Dátum konania: 30. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Sobrance

Dátum konania: 29. aprila 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Gánovce

Dátum konania: 29. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Veľká Ida

Dátum konania: 27. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Červenica

Dátum konania: 29. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na 2 pozície terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Jarovnice

Dátum konania: 27. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Nálepkovo III

Dátum konania: 29. apríla 2015

Kód ITMS: 27120130558

Výberové konanie na pozíciu jedného koordinátora členov občianskej hliadky v obci Lenartov

Dátum konania: 26. februára 2015

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Fiľakovo

Dátum konania: 17. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Medzilaborce

Dátum konania: 17. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Stráne pod Tatrami – na zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 23. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Lučenec

Dátum konania: 15. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Rakytník

Dátum konania: 13. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Liptovská Teplička – na zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 14. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Pavlovce nad Uhom

Dátum konania: 8. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Zlatno

Dátum konania: 13. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Zemplínska Teplica

Dátum konania: 30. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Lomnička

Dátum konania: 9. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Veľká Ida

Dátum konania: 01. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Sobrance

Dátum konania: 27. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Sačurov

Dátum konania: 26. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozície dvoch terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) v obci Kamenná Poruba

Dátum konania: 26. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Spišská Stará Ves - zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 15. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Dobšiná

Dátum konania: 09. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Dolný Kubín

Dátum konania: 26. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Revúca

Dátum konania: 30. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Bystré -  zastupovanie počas dlhodobej PN a čerpania materskej dovolenky

Dátum konania: 26. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Hnúšťa

Dátum konania: 10. apríla 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu dvoch asistentov terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Stará Ľubovňa

Dátum konania: 24. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Lipany - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Dátum konania: 26. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Chminianske Jakubovany - pozor zmena začiatku výberového konania na 13.00 hod.

Dátum konania: 25. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Ochtiná

Dátum konania: 23. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Košice-Džungľa

Dátum konania: 25. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Šarišské Jastrabie

Dátum konania: 23. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozície dvoch terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Boťany - zmena z 1 TSP a 2 ATSP, presunuté z 23.03.2015 na 25.03.2015!

Dátum konania: 25. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Vranov nad Topľou

Dátum konania: 25. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Pukanec

Dátum konania: 23. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Veľká Lomnica

Dátum konania: 19. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Torysa

Dátum konania: 20. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Vyšný Mirošov

Dátum konania: 24. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti a následnej materskej dovolenky, do dňa ukončenia realizácie projektu, t. j. do dňa 30.11.2015 v meste Nové Zámky

Dátum konania: 26. marca 2015

Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2013/2.1/01

Kód ITMS: 27120130567

Výberové konanie na pozície jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a dvoch asistentov terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Čierna nad Tisou

Dátum konania: 20. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Rudňany

Dátum konania: 25. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Petrová

Dátum konania: 23. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Šaľa

Dátum konania: 16. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Hrušov

Dátum konania: 18. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v meste Sabinov - zastupovanie počas materskej dovolenky

Dátum konania: 17. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Poltár

Dátum konania: 17. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Rožkovany

Dátum konania: 16. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a dvoch asistentov terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Varhaňovce

Dátum konania: 13. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozície dvoch terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) v meste Fiľakovo

Dátum konania: 16. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na jedno pracovné miesto člena občianskej hliadky v obci Bystrany

Dátum konania: 9. marca 2015

Kód ITMS: 27120130640

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Rimavská Sobota

Dátum konania: 11. marca 2015

Národný projekt TSP

Kód výzvy: FSR-NP TSP-2/2012

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Hradište

Dátum konania: 12. marca 2015

Národný projekt TSP

Kód výzvy: FSR-NP TSP-1/2012

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Čierny Balog - na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky, maximálne do 31.10.2015

Dátum konania: 12. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Lok

Dátum konania: 5. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Veľké Dravce

Dátum konania: 24. februára 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Chrasť nad Hornádom

Dátum konania: 23. februára 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Krompachy

Dátum konania: 05. marca 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na pozíciu jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Lučenec

Dátum konania: 25. februára 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na jednu pozíciu asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Víťaz

Termín konania VK: 09.03. 2015

Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2013/2.1/01

Kód ITMS: 27120130540

Výberové konanie na pozíciu jedného člena občianskej hliadky v meste Žiar nad Hronom

Dátum konania: 26. februára 2015

projekt: 27120130656

Výberové konanie na jednu pozíciu asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v meste Svidník

Termín konania VK: 19.02.2015

TSP Euro-budúcnosť

Kód ITMS: 27120130713

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Janice - pozor: zmena termínu zo 16.02.2015 na 20.02.2015

Dátum konania: 20. februára 2015

Národný projekt TSP

Výberové konanie na dve pozície asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) v obci Čičava

Termín konania VK: 18.02.2015

Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2013/2.1/01

Kód ITMS: 27120130565

Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka (TSP) v obci Prenčov

Dátum konania: 23. februára 2015

Národný projekt TSP


Archív výberových konaní