Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR

Alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR

IA MPSVR SR oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev OP ĽZ 2014 - 2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy, aby sa mohli žiadatelia efektívne rozhodovať pri predkladaní ŽoNFP. 

Aktuálne oznámenie:

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 20.01.2021

Archív 2020:

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 15.12.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 22.10.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 25.09.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 03.09.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 12.08.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 29.07.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 17.07.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 01.07.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 23.06.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 01.06.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 04.05.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 17.04.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 01.04.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 17.03.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 28.02.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev ku 03.02.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  20.01.2020

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  02.01.2020

 

Archív 2019:

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  18.12.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  02.12.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  15.11.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  03.11.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  09.10.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  26.9.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  11.09.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  28.08.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  14.08.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  01.08.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  17.07.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  03.07.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  19.06.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  04.06.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  21.05.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  07.05.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  23.04.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  09.04.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  26.03.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  13.03.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  26.02.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  12.02.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k  29.01.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 15.01.2019

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 02.01.2019

Archív 2018

Archív 2017