Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Modelovo čiastočne vyplnený Kumulatívny mesačný výkaz práce

Modelovo čiastočne vyplnený Kumulatívny mesačný výkaz práce

V súvislosti s podnetmi opisujúce vznik špecifických situácií, ktoré zachytáva a uvádza Kumulatívny mesačný výkaz práce, si IA MPSVR SR dovoľuje zverejniť modelovo čiastočne vyplnený KMVP ako prílohy Príručky pre prijímateľov. 

Tento model opisuje situáciu, kedy má zamestnanec participujúci na projekte EŠIF viacero pracovno-právnych vzťahov, ktoré vykonáva v priebehu jedného dňa na viacerých miestach, medzi ktorými sa pohybuje. Uvádzame tento model ako predlohu, ako v obdobných prípadoch KMVP vyplniť čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie, s čo najmenšou administratívnou a časovou záťažou prijímateľov pri vyplňovaní. 

Modelová situácia znázorňuje evidované pracovné dni zamestnanca prijímateľa (napr. lektor), ktorý v rámci svojich rôznych pracovných úväzkov cestuje na krátke a stredné vzdialenosti v regióne Šariša a Spiša, v súvislosti s plnením si pracovných povinností v priebehu jedného dňa.   

Vysvetlivky sú uvedené v stĺpci „Poznámka“ karty KMVP a na 2. karte „Návod na používanie KMVP“ hneď na začiatku.

Modelovo čiastočne vyplnený Kumulatívny mesačný výkaz práce (formát xlsx, 226 kB)