Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Usmernenia RO

Usmernenia RO

Zoznam všetkých dôležitých usmernení Riadiaceho orgánu (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) pre operačný program Ľudské zdroje.

 

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 6.0) (formát PDF,  1,9 MB)


Prílohy (formát ZIP,  1,38 MB)

 

Archív:

 

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 5.0) (formát  PDF, 1,9 MB) s účinnosťou od 17.6.2019

Prílohy (formátZIP, 1,5 MB)

 

 Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 4.2) (formát  2,06 MB) s účinnosťou od 17.2.2018
Prílohy (formát  ZIP 1,44 MB)

 
Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 4.1) (formát PDF,  2,04 MB) s účinnosťou od 22.8.2018
Prílohy (formát ZIP , 1,38 MB)

 
Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 4.0) (formát  PDF, 1,38 MB) s účinnosťou od  06.02.2018
Prílohy (formát  ZIP,  1,38 MB)

 

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 3) (formát  PDF, 1,98  MB) s účinnosťou od 28.11.2017
Prílohy (formát  ZIP,  1,37 MB)

 
Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (ver. číslo 2)  (formát  1,68 MB) s účinnosťou od 08.11. 016
Prílohy  (formát  ZIP,   2,8 MB)


Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 (formát PDF,  520 kB) s účinnosťou od 01.04. 2016

Neboli nájdené žiadne dokumenty.