Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP – platné pre všetkých prijímateľov s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP – platné pre všetkých prijímateľov s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií