Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Všeobecné zmluvné podmienky ku zmluvám o NFP v rámci vybraných výziev

Všeobecné zmluvné podmienky ku zmluvám o NFP v rámci vybraných výziev

  Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP  od 09.06.2021

  Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP  od 21.07.2020

·         VZP pre výzvu Podpora pracovných miest (OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01) od 14.08.2019
·         VZP pre výzvu Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01) od 14.08.2019
·         VZP pre výzvu Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01) od 14.08.2019
·         VZP pre výzvu Rozvoj sektorových zručností (OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01) od 14.08.2019
·         VZP pre výzvu Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02) od 14.08.2019

 

·         VZP pre výzvu Podpora pracovných miest (OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01) do 14.08.2019

·         VZP pre výzvu Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01) do 14.08.2019
·         VZP pre výzvu Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01) do 14.08.2019
·         VZP pre výzvu Rozvoj sektorových zručností (OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01) do 14.08.2019
·         VZP pre výzvu Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01) do 14.08.2019
·         VZP pre výzvu Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02) do 14.08.2019