Dizajn bez nazvu Opatrenia platné pre dopytovo-orientované projekty » Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO v období situácie spôsobenej nákazou Covid-19.

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO v období situácie spôsobenej nákazou Covid-19.

Schéma štátnej pomoci SA.56986 (2020/N)  (formát PDF, 620 kB)  -  účinná od 21.04.2020