Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Národné projekty » Národný projekt - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Národný projekt - Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Základné informácie 

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP BOKKÚ

Príručka pre zapojené subjekty a ďalšie materiály

Obsadzovanie pozície KOMUNITNÝ PRACOVNÍK (od 27.04.2021)

Metodiky a materiály tretích strán 

Kontakt