Dizajn bez nazvu O agentúre » Kontakty a infoservis » Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla www.ia.gov.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na https://www.ia.gov.sk/

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

Nesúlad so smernicou je v kontraste, napríklad nedodržaný pomer niektorých textov a nadväzujúcich fotografií v sekcii Aktuality.

Nesúlad so smernicou je v prípade vyhľadávača textov, nakoľko ide o naprogramovanie webového sídla.

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií je v prípadoch kedy zverejnený súbor na stiahnutie je v inom ako štandardizovanom formáte. Ide napríklad prezentácie v iných, ako schválených formátoch.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 13.11.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla www.ia.gov.sk s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané  samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 13.11.2020.