Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/-ka vzdelávania v NP BOKKÚ

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Koordinátor/-ka vzdelávania v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Výberové konanie na pozíciu Odborný garant/-ka v NP ISE

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Odborný garant/-ka v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/-ka regionálneho centra sociálnej ekonomiky v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Koordinátor/-ka regionálneho centra sociálnej ekonomiky v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Expert/-ka inovácie Štandardov terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčených komunitách v NP TSP II

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka inovácie Štandardov terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčených komunitách v národnom projekte  Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)