Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Finančný manažér/-ka NP TOS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Finančný manažér/-ka národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka pre oblasť univerzálneho navrhovania NP DI PTT

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/-ka pre oblasť univerzálneho navrhovania národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej aj „NP DI PTT“)

Výberové konanie na pozíciu pozíciu Expert/-ka III Poradnej pracovnej skupiny

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka III Poradnej pracovnej skupiny Centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

Expert/-ka pre legislatívnu oblasť zákona o SE a SP

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka pre legislatívnu oblasť zákona o SE a SP centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky (ďalej aj „CKJ SE“)  národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (ďalej aj „NP ISE

Výberové konanie na pozíciu Programátor/-ka web stránky / Web dizajnér/-ka

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Programátor/-ka web stránky / Web dizajnér/-ka pre centrálnu koordinačnú jednotku (ďalej len „CKJ“)  národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (ďalej aj „NP ISE“)

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov/kandidátky na pozíciu Expert/-ka v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu