Dizajn bez nazvu O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu supervízor/-ka v NP BOKKÚ

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu supervízor/-ka v NP BOKKÚ

Výberové konanie na pozíciu odborný pracovník pre oblasť zamestnania v NP TSP II. - okresy MI, TV

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu odborný pracovník pre oblasť zamestnania v národnom projekte  Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)

Výberové konanie na pozíciu odborný pracovník pre oblasť zamestnania v NP TSP II. - okres RS a okolie

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu odborný pracovník pre oblasť zamestnania v národnom projekte  Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)

Výberové konanie na pozíciu odborný pracovník pre oblasť financií a exekúcií v NP TSP II. - okresy MI, TV

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu odborný pracovník pre oblasť financií a exekúcií v  NP TSP II.

Výberové konanie na pozíciu odborný pracovník pre oblasť zamestnania v NP TSP II. - okresy ZH, ZV, DT

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu odborný pracovník pre oblasť zamestnania v národnom projekte  Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)

Výberové konanie na pozíciu supervízor národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu supervízor národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Výberové konanie na pozíciu Personálny/a manažér/ka

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Personálny/a manažér/ka