Dizajn bez nazvu O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Supervízor/-ka

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Supervízor/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Výberové konanie na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu regionálny/a  koordinátor/-ka v národnom projekte  Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Výberové konanie na pozíciu Grafik/-čka

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciuna Grafik/-čka pre komunikačné oddelenie