Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka analýzy NP BOKKÚ

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka analýzy národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Výberové konanie na pozíciu Supervízor/-ka v NP BOKKÚ

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Supervízor/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni 

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre NP PKSD

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu 

Výberové konanie na pozíciu Hlavný evaluátor/-ka v NP KSS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Hlavný evaluátor/-ka v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/-ka v NP KSS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Evaluátor/-ka v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb