EnglishSlovak

Projekt NP TSP II v číslach

  • Domov
  • Projekt NP TSP II v číslach
18 apr
0
  • Spolupracovali sme s 204 zapojenými subjektmi (146 obcí, 48 miest a 10 mimovládnych organizácií).
  • Výkon terénnej sociálnej práce prebiehal prostredníctvom 342 terénnych sociálnych pracovníkov/ pracovníčok (TSP), 314 terénnych pracovníkov /pracovníčok (TP) a 12 odborných pracovníkov/pracovníčok (OP).
  • Spolu 668 zamestnancov /zamestnankýň, ktorí pracovali s 39 672 ľuďmi z marginalizovaných komunít a ľuďmi bez domova.
  • Poskytnutých bolo 16 500 hodín supervízie pre TSP, TP a OP.
  • Poskytovali sme finančnú podporu počas vysokoškolského a stredoškolského štúdia pre 44 TSP a TP.
  • Počas realizácie projektu sme vzdelávali spolu 2 824 hodín.
  • Vydali sme 3 publikácie: Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálnom vylúčení, Hodnotenie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (evaluácia projektu) a Príručku terénnej sociálnej práce.

Projekt NP TSP II v číslach (pdf, 813 kB)