EnglishSlovak

Solidarita s Ukrajinou

  • Domov
  • NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva

Národný projekt
Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva


Zámerom národného projektu je finančne prispieť na výdavky súvisiace s humanitárnymi a integračnými aktivitami, ktoré boli doposiaľ financované výhradne z vlastných zdrojov samosprávnych subjektov.


Awesome Image

Samosprávy dokázali rýchlo zareagovať na migračnú krízu a poskytli odídencom z Ukrajiny komplexné služby súvisiace s ich zložitou životnou situáciou. Prostredníctvom národného projektu im budú poskytované finančné príspevky na humanitárne a integračné aktivity, ktoré zabezpečujú a koordinujú pre odídencov z Ukrajiny od februára 2022.

Zapojenie do projektu

Postup zapojenia do národného projektu:

  • žiadateľ vyplní a odošle registračný formulár Solidarita s Ukrajinou prostredníctvom on-line registrácie,
  • žiadateľ vyplní Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu, ktorú doručí vyhlasovateľovi,
  • s úspešným žiadateľom bude uzatvorená Zmluva o spolupráci, ktorá bude  následne zverejnená v Centrálnom registri zmlúv,
  • samosprávny subjekt predloží Žiadosť o platbu spolu s prílohami vyhlasovateľovi.

Zapojte sa aj Vy do národného projektu.