EnglishSlovak

AGENTÚRA ZMENY

  • Domov
  • Výzvy a oznámenia

Výzvy a Oznámenia


Výzva na výber partnera NP, resp. konzorcia partnerov NP pre pripravovaný národný projekt Podpora poskytovania komunitných a kvalitných sociálnych služieb

Cieľom projektu je zvýšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom podporných, odborných a osvetových aktivít.

Realizuje: Implea

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Cieľom je individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizácia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením so zámerom zlepšenia ich sociálneho
začlenenia. 

Projekt svojimi aktivitami prispeje k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Realizuje: NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom
Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva

Poskytujeme finančné príspevky na výdavky samospráv súvisiace s humanitárnymi a integračnými aktivitami pre odídencov z Ukrajiny po vypuknutí vojenského konfliktu na jej území.
Každá pomáhajúca samospráva môže urobiť prvý krok pre zapojenie sa do projektu a vyplniť online registračný formulár. Je to jednoduché.

Realizuje: NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Ste starostom z malej obce do 1000 obyvateľov a chcete začať poskytovať opatrovateľskú službu v domácom prostredí vašim starším obyvateľom? Neviete ako na to a chýbajú vám financie?
Prečítajte si Oznámenie o možnosti zapojenia do národného projektu a dozviete sa viac.

Realizuje: NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Ďalšie možnosti zapojenia

Podnikanie + aktivity pre spoločenský prospech = sociálne podnikanie.

Myslíte si, že vaše podnikanie má aj iný - sociálne prospešný rozmer?
Premýšľate o tom ako pomôcť svojmu okoliu a sociálne podnikanie sa vám javí ako správna cesta? Zistite viac informácií cez sieť Regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

Realizuje: NP Inštitút sociálnej ekonomiky