EnglishSlovak

Pozvánka na online informačný seminár TSP

  • Domov
  • Pozvánka na online informačný seminár TSP
06 jún
0

Pozvánka na online informačný seminár TSP


Pozývame vás na informačný seminár, ktorý organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita Terénna sociálna práca, cieľová skupina: marginalizované rómske komunity.

 

Na seminári budú poskytnuté všetky potrebné informácie o terénnej sociálnej práci, finančnej oprávnenosti mzdových a ostatných výdavkov, ako aj o iných náležitostiach súvisiacich s vyhlásenou Výzvou.

Informačný seminár sa uskutoční online formou v dvoch termínoch:

12. júna 2024 od 10:00 do 11:30
20. júna 2024 od 14:00 do 15:30
Na účasť na seminári nie je potrebná registrácia.

Pripojiť sa môžete v oboch termínoch na tomto odkaze: LINK NA PRIPOJENIE K INFORMAČNÉMU SEMINÁRU

Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť, že na webovej stránke projektu NP TSP KC sú zverejnené odpovede na najčastejšie otázky a nájdete ich tu.

Tešíme sa na Vašu účasť.