EnglishSlovak

  Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) financuje výkon terénnej sociálnej práce na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ďalej

Pán Juraj si pred dôchodkom kúpil auto. Nestihol ho splatiť, nakoľko s ním firma rozviazala pracovný pomer a on sa už nedokázal opätovne zamestnať.

História terénnej sociálnej práce v Krupine siaha až do roku 2009. Na základe dopytovo – orientovaných projektov a s prestávkami fungovala do roku 2016,

Tak ako sme predpokladali, slová Emila Zátopka, štvornásobného olympijského víťaza vo vytrvalostnom behu, pred štartom svojho olympijského maratónu, sa potvrdili – trochu

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce (ďalej aj ÚVTOS) sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ÚVTOS a pracovníkov národného projektu Terénna sociálna práca

Pre obce a MVO zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I – zameraného najmä na MRK (Formát ODT) Pre MVO